Правилник о ближем одређивању поступка јавне набавке

Правилник о ближем одређивању поступка јавне набавке

На основу члана 22. став 1 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12), а у складу са Правилником о садржини акта којим се ближе уређује поступак јавне набавке унутар наручиоца („Службени гласник РС”, број 106/13), Управни одбор Галерије “Лазар Возаревић“ Сремска Митровица на седници одржаној _13.03.2014. године донео је Правилник о ближем одређивању поступка јавне набавке који можете преузети кликом на следећи линк.