Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

На основу члана 22. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 68/15), а у складу са Правилником о садржини акта којим се ближе уређује поступак јавне набавке унутар наручиоца („Службени гласник РС”, број 83/15) Управни одбор Установе културеГалерија „Лазар Возаревић“ Сремска Митровица (у наставку установа), доноси:

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕУ УСТАНОВИ КУЛТУРЕГАЛЕРИЈА „ЛАЗАР ВОЗАРЕВИЋ“ који можете преузети кликом на следећи линк.