Kонкурс

Kонкурс

Галерија Лазар Возаревић, расписује конкурс за одржавање самосталних и групних изложби из области ликовних уметности у 2018. години.

Услови конкурса:

  • биографија аутора, професионална и лична
  • предлог изложбе – јасно образложен концепт у писаној или електронској форми
  • фотографије радова који би били изложени (уз назив, технику, димензије и

годину настанка)

  • каталог са последње изложбе у писаној или електронској форми

 

Пријаве са потрeбном документацијом послати до 8. децембра 2017. године

Пријаве доставити у електронској форми на е-маил : galerijalazarvozarevic@gmail.com или директно на адресу: Галерија Лазар Возаревић, Градски парк 4, 22000 Сремска Митровица

Аутори чије изложбе Уметнички савет уврсти у програм у обавези су да Галерији уступе по 1 рад са изложбе.

Након завршетка конкурса, сви кандидати ће бити обавештени.

Додатне информације на телефон  022 621-492