„Југословенско сликарство друге половине XX века“ из фонда Уметничке галерије „Надежда Петровић“, Чачак

„Југословенско сликарство друге половине XX века“ из фонда Уметничке галерије „Надежда Петровић“, Чачак

У Галерији Лазар Возаревић, отворена је изложба слика из фонда Уменичке галерије Надежда Петровић из Чачка.

Избор од четрдесет репрезентативних дела уметника који су заступљени у збирци омогућава увид у српско сликарство шесте, седме, осме и девете деценије.

Хронолошки изложба почиње делима сликара старије генереације Ивана Табаковића и Петра Лубарде, који су утемељили и антиципирали токове будућег развоја уметности у социјалистичкој Југославији после краткотрајног периода соцреализма. У наставку изложбе назначени су поједини токови из шездесетих, периода „децембарске“ групе, потом енформела, апстрактног и геометријског експресионизма, фантастике и поп арта.