Конкурс за 2019. годину

Конкурс за 2019. годину

КОНКУРС

 

ЗА ОДРЖАВАЊЕ САМОСТАЛНИХ И ГРУПНИХ ИЗЛОЖБИ ИЗ ОБЛАСТИ ЛИКОВНИХ  

                                                     УМЕТНОСТИ У 2019. ГОДИНИ

 

Услови конкурса :

  • биографија аутора, професионална и лична
  • предлог изложбе – јасно образложен концепт
  • фотографије радова који би били изложени ( уз назив, технику, димензије и годину настанка )
  • каталог са последње изложбе

 

Пријаве са потребном документацијом послати до 7. децембра 2018. године,

на е маил : galerijalazarvozarevic@gmail.com ;

или на адресу : Галерија Лазар Возаревић, Градски парк 4, 22000 Сремска Митровица

Аутори чије изложбе Уметнички савет уврсти у програм у обавези су да Галерији уступе по један рад са изложбе

Након завршетка конкурса, сви кандидати ће бити обавештени о резултатима истог.

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ НА ТЕЛЕФОН 022-621-492