Музеји за 10, Галерија Лазар Возаревић у Огранку Сану у Новом Саду

Музеји за 10, Галерија Лазар Возаревић у Огранку Сану у Новом Саду

У оквиру овогодишње манифестације „Музеји за 10“ Галерија Лазар Возаревић је остварила сарадњу са Огранком Српске академије наука и уметности у Новом Саду.

У Галерији „Платонеум“ приказано је двадесет дела из различитих фаза стварања Лазара Возаревића. Посетиоци су могли да се упознају са јединственим сликарским језиком овог уметника и посведоче његовој оригиналности.

Савремен уметнички израз, византијско златно и кубистичке линије у истом простору посматраче уводе у свет маште и фикције овог аутора, у како и сам каже : „поетизовани свет, у којем не полази од спољних конкретних објеката, већ од замишљених грађана једног друштва у коме и он сам жели вечито да остане“.