Децембарска група из фонда МUZEJА ZEPTER, Београд

Децембарска група из фонда МUZEJА ZEPTER, Београд

из каталога

Педесете године 20. века биће обележене превазилажењем тековина социјалистичког реализма, као наметнуте уметничке доктрине  и отварањем српске модерне уметности према савременим токовима. Један од кључних феномена шесте деценије у српској уметности било је формирање Децембарске групе, која је дала важан допринос у развоју српске Модерне. Када су се уметничке тежње почетком педесетих искристалисале у јасније идеје формирана је Децембарска група, која ће дати уметнички профил шестој деценији у српској уметности. Чинили су је уметници углавном млађе генерације, формирани у послератном периоду, који су предузели модернизацију тадашње ликовне сцене и њено приближавање тековима европског модернизма. Децембарска група је основана у Београду 1955. године, а била је активна до 1960.године. Чланови групе су били Милош Бајић, Лазар Возаревић, Александар Томашевић, Лазар Вујаклија Александар Луковић, Зоран Петровић, Миодраг Б. Протић, Младен Србиновић, Стојан Ћелић, Драгутин Цигарчић.

 

Марија Вукајловић